Cafe thương hiệu

Hướng dẫn viết lời Quảng cáo (Copywriting) - Tài liệu về Copywriting

Hướng dẫn viết lời Quảng cáo (Copywriting) - Tài liệu về Copywriting

Nếu anh bắt đầu bằng một câu headline tốt, anh gần như chắc chắn sở lữu một mẫu quảng cáo tốt. Nhưng nếu như anh bắn ra một câu headline tồi thì thậm chí một nhà văn thiện nghệ nhất cũng không tài nào cứu nổi mẩu quảng cáo đó (John Caples - How to make your advertising make money).

Cập nhật : 17-12-2014
Có thể thấy, quảng cáo là một nghệ thuật và copywriter là một nghệ sĩ bán hàng bằng ngôn ngữ đặc thù của quảng cáo. Để trở thành một nghệ sĩ sáng tạo, copywriter cần nắm những nguyên lý cơ bản để viết một lời quảng cáo thật sự cuốn hút.

Dưới đây là tài liệu hướng dẫn viết lời Quảng cáo (Copywriting)


Nguồn BrandsVietnam.com

Tin liên quan