Cafe thương hiệu

Xây dựng thương hiệu, khác biệt hay là chết - Mai Quỳnh Brand

Xây dựng thương hiệu, khác biệt hay là chết - Mai Quỳnh Brand

Thương hiệu, khác biệt hay là chết là tựa đề sách xuất bản của tác giả rất nổi tiếng là Jack Trout và Steve Rikin. Tài liệu này giúp các bạn, những doanh nghiệp hiểu được việc xây dựng sự khác biệt cho thương hiệu của mình.

Cập nhật : 22-12-2014
Dưới đây là slide buổi hội thảo Thương hiệu, khác biệt hay là chết được chia sẻ bởi anh Mai Quang Quỳnh - Giám đốc chiến lược thương hiệu Azlogo Branding.


Tin liên quan